خواندن خبرنگار کاوانی پاری سن ژرمن لوشامپیونه

خواندن: خبرنگار کاوانی پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه مون پولیه

گت بلاگز اجتماعی زنان بی سرپرست استان در اولویت برخورداری از تسهیلات اشتغال زایی

مدیر کل امور بانوان استانداری از در اولویت قرار گرفتن زنان بی سرپرست جهت برخورداری از تسهیلات اشتغال زایی خبر داد.

زنان بی سرپرست استان در اولویت برخورداری از تسهیلات اشتغال زایی

ثریا شارقی مدیر کل امور بانوان استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهریگروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ با اشاره به اوضاع زنان بی سرپرست استان پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: جهت اشتغال زنان بی سرپرست استان برنامه ریزی ها و اقداماتی را انجام داده ایم و طی بازدیدهای شهرستانی از اوضاع کلی آن ها اطلاعاتی بدست آوردیم و امور حمایتی جهت این دسته از زنان استان در دستور بررسی و اقدام است.
وی تصریح کرد: زنان بی سرپرست استان در حوزه اشتغال به خصوص مشاغل خانگی و صنایع دستی توانمندی، توانایی و عملکرد خوبی داشتند.

عبارات مهم : ایران

مدیر کل امور بانوان استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه افزود: یکی از پرسشها و پرسشها بانوان بی سرپرست نداشتن تسهیلات و اطلاعات کافی بود که با ایجاد ارتباط با بدنه دولت این مسأله حل شد.
شارقی گفت: در 3 بخش استفاده از تسهیلات روستایی، ارتباط با صندوق کارآفرینی امید و فروش محصولات این دسته از زنان طرح هایی را جمع آوری کردیم و قرار شد با تاکید استاندار زنان بی سرپرست در اولویت جهت برخورداری از تسهیلات اشتغال زایی قرار بگیرند.
انتهای خبر /

واژه های کلیدی: ایران | اشتغال | ارتباط | تسهیلات | اشتغال زایی | زنان بی سرپرست | استان تهران | تسهیلات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog