خواندن خبرنگار کاوانی پاری سن ژرمن لوشامپیونه

خواندن: خبرنگار کاوانی پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه مون پولیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در گام اول بازداشتی‌های اعتراضات مسالمت‌آمیز آزاد شوند / بیانیه 16 فعال اصلاح طلب

به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به پرسشها اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور،۱۵ تن از فعالین اصلاح طلب در قالب یک بیانیه به تبیین . ارائه راهکار اتفاقات

در گام اول بازداشتی‌های اعتراضات مسالمت‌آمیز آزاد شوند / بیانیه 16 فعال اصلاح طلب

بیانیه 16 فعال اصلاح طلب: در گام اول بازداشتی های اعتراضات مسالمت آمیز آزاد شوند

عبارات مهم : خشونت

به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به پرسشها اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور،۱۵ تن از فعالین اصلاح طلب در قالب یک بیانیه به تبیین . ارائه راهکار اتفاقات پیش آمده پرداختند.

به گزارش جماران، متن این بیانیه به شرح زیر است:

در گام اول بازداشتی‌های اعتراضات مسالمت‌آمیز آزاد شوند / بیانیه 16 فعال اصلاح طلب

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در روزها و هفته های اخیر در شهرها و مناطق دور و نزدیک کشور گذشته است همه آنان را که دل در گرو ایرانی آزاد و آباد و مستقل دارند حساس و دلواپس کرده است.

تفاقات و رویدادهای این ایام نشان داد که دغدغه ها، تحلیل ها و هشدارهای مستمر افراد علاقه مند به اسلام، کشور عزیزمان ایران و انقلاب اگر از منظر خیرخواهی، و توجه به مصالح و منافع آنی و آتی کشور تلقی می شد به صواب نزدیکتر بود.

به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به پرسشها اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور،۱۵ تن از فعالین اصلاح طلب در قالب یک بیانیه به تبیین . ارائه راهکار اتفاقات

بویژه هنگامی که بسیاری از افراد و جریان هایی که در این سال ها دچار ناملایمت هایی نیز شده است اند، منافع و مصالح ملی را بر هرگونه مصلحت اندیشی و عافیت طلبی ترجیح داده و مسئولانه جهت دفاع از راه سخت دموکراسی، آزادی، امنیت و آرامش پایدار کشور وارد میدان شده است اند. در این فرآیند آنان که به تاریخ و به حوادث و رویدادهای مشابه در جوامع دیگر توجه و تأمل داشتند، ضمن آگاهی از پرسشها و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت آمیز شهروندان، موضع انتقادی خود را نسبت به هرگونه کارها خشونت آمیز و آشوب طلبانه ابراز نموده اند.

در همین چارچوب، ما امضاکنندگان زیر، بر حسب وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی خود اعلام می داریم که:

1- پرسشها و نارضایتی های موجود در جامعه به نسبت عمیق و نیز گسترده و در ابعاد متفاوت هست. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بیکاری و کمبود درآمد در زحمت هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت های اجتماعی و سیاسی معترض اند. البته ریشه بسیاری از این پرسشها و پرسشها در ناکارآمدی و نظارت ناپذیری، فساد و انحصارگری هست. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به همکاری در انتخابات کرده و با رای خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده اند، ولی متأسفانه پاسخ سنجیده و به موقعی به واکنش‌ها مدنی مردم داده نشده و حتی مکررا تصویر العمل هایی صورت گرفت که بخش هایی از جامعه احساس تحقیرشدگی و یأس پیدا کردند.

در گام اول بازداشتی‌های اعتراضات مسالمت‌آمیز آزاد شوند / بیانیه 16 فعال اصلاح طلب

2- متأسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر پرسشها اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب شدت یافتن گسست های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است هست. در این شرایط جناح تندروی مخالف دولت با تکیه بر تریبون ها و رسانه های خود، به خاص صداوسیما، مستمراً یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد. غافل از آنکه موج ناامیدی و بی اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه تنها همه ارکان و نهادهای دیگر حکومت، بلکه حتی میراث مدنی، دینی و تمدنی کشور عزیزمان ایران را هم در بر می گیرد. امیدواریم که این مناسبت موجب تأمل و عوض کردن جدی در سیاست های جاری و رویکرد تصمیم گیران کشور شود.

3- این اعتراضات و استمرار خشونت آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان و یا ضعف نهادهای حل و فصل اختلافات و تعارض های اجتماعی و شیوه های مسالمت آمیز ابراز اعتراض و به رسمیت شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هرگروهی از مردم دفاع می کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی ها را به نفع حکومت و جامعه می دانیم. آنچه جامعه، نظام و کشور را در معرض خطر قرار می دهد نارضایتی و نقد و ابراز رسمی و قانونی آن ها نیست. خطر آنجاست که ناامیدی، بی اعتمادی، نفرت و خشونت به جای هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت وگو بنشیند.

به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به پرسشها اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور،۱۵ تن از فعالین اصلاح طلب در قالب یک بیانیه به تبیین . ارائه راهکار اتفاقات

4- هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی تر هست، ولی ریشه حل پرسشها اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی های مدنی و رسانه ای هست. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی توان به تغییرات اساسی و حل پرسشها اقتصادی و کم کردن نا رضایتی ها دست یافت.

5- در عین حال که اعتراض را حق عمومی مردم می دانیم، پرهیز از خشونت و افراطی گری و تبری از آن را لازمه این دفاع می دانیم. خشونت و ترویج آن صرفاً بازی باخت – باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می کند و مانع ثمربخشی اعتراضات به حق می شود. طبعاً مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است.

در گام اول بازداشتی‌های اعتراضات مسالمت‌آمیز آزاد شوند / بیانیه 16 فعال اصلاح طلب

6- این نارضایتی ها و اعتراضات، ریشه ها و زمینه های متفاوت در داخل کشور دارد که باید به رغم سوءاستفاده های خارجی و داخلی از آن ها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هرچند تردیدی نیست که دشمن های کشور همواره درصدد بهره برداری از این گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می گیرند. ولی باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت و یا تغافل از ریشه های اعتراض و نارضایتی و درمان آن ها می شود. وظیفه ماست که عوامل ایجاد این نوع بحران ها را در همه سطوح و عرصه ها مرتفع کنیم.

7- دخالت های آمریکا و به خاص مدیر جمهوری خارج از عرف آن، دونالد ترامپ، را در امور کشور عزیزمان ایران به شدت محکوم می کنیم. جهت این محکومیت نیاز چندانی به ارجاعات تاریخی نیست، واکنش‌ها و گفتار و شخصیت ترامپ و مواضع غلط و توهین های پیاپی او نسبت به ملت کشور عزیزمان ایران و فرهنگ و تمدن و تاریخ این مرز و بوم، هر روز دلایل عمیق تری را جهت این محکومیت شکل می دهد.

۸- در آخر یاد آور می شویم که نا رضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف کردن زمینه های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض های به حق پاسخ مناسب داده نشود این گونه حوادث می تواند در آینده، و چه بسا با هزینه های بیشتر، تکرار گردد.

از همه مسئولین کشور می خواهیم در جهت گشایش فضای گفت وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان کارها عملی صورت دهند و در گام اول همه دانشجویان و افرادی را که در اعتراضات مسالمت آمیز دستگیر شده است اند، آزاد نمایند.

محسن آرمین، محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، رضا تهرانی، حمید جلایی پور، سعید حجاریان، محمد رضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، عباس عبدی، فیض الله عرب سرخی، علی رضا علوی تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی، محمد نعیمی پور

واژه های کلیدی: خشونت | سیاسی | اعتراض | بیانیه | اعتراض | اقتصادی | اعتراضات | نارضایتی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog